nu geopend tot 18:00 uur
KORTING
KORTING

Algemene voorwaarden was abonnementen

1 Lidmaatschap
1.1 Het onbeperkt autowassen lidmaatschap wordt maandelijks automatisch voortgezet totdat het wordt opgezegd.
Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden, wordt toestemming gegeven voor een maandelijkse automatische afschrijving van de lidmaatschapskosten. Na het verstrijken van de eerste 183 dagen (6 maanden) van het lidmaatschap, is het abonnement maandelijks opzegbaar.
1.2 Bij het aanvragen van het lidmaatschap, wordt de eerste betaling gedaan met iDeal. Zo kunnen de betaalgegevens worden geverifieerd. Daarna geschiedt de betaling maandelijks via automatische incasso.
1.3 Een lidmaatschap wordt overeengekomen voor tenminste 183 dagen (6 maanden) in combinatie met één kenteken.
1.4 Een lidmaatschap is gekoppeld aan één kenteken, dit betekent dat enkel met het geregistreerde kenteken gebruik gemaakt kan worden van het abonnement.
1.5 Het gekoppelde kenteken van het lidmaatschap kan gewijzigd worden na de eerste maand. Een wijziging van kenteken kan maximaal twee keer per jaar.
Wijzigen van het gekoppelde kenteken kan door een mail te sturen naar info@citycarwashoirschot.nl met daarin de volgende verplichte gegevens:
– Naam van abonnementhouder
– E-mailadres waarop het abonnement staat geregistreerd – Kenteken dat hoort bij het abonnement
– Het nieuwe kenteken
De wijziging van kenteken gaat in zodra City Carwash Oirschot hierop akkoord heeft gegeven.

2. Prijs en betaling
2.1 De prijs van het abonnement hangt af van het gekozen wasprogramma, zoals dat op het moment van afsluiten of verlenging van het abonnement geldt.
Zie artikel 10 voor aanvullende informatie met betrekking tot commerciële kenteken gebonden auto’s.
2.2 City Carwash Oirschot heeft het recht de prijs van een lidmaatschap tussentijds te wijzigen. Dit zal elektronisch (per email) gecommuniceerd worden naar de abonnementhouder.
2.3 Bij lidmaatschap van een abonnement betaalt de klant een vast bedrag per maand, voorafgaand aan de maand van gebruik.
2.4 Betaling vindt plaats via automatische incasso. De abonnementhouder zal City Carwash Oirschot daartoe de noodzakelijke machtiging(en) verstrekken.
2.5 Wanneer een abonnementhouder bij gebruik van de wasstraat van City Carwash Oirschot een ander wasprogramma kiest dan het wasprogramma waarvoor het lidmaatschap geldt, dan betaalt de abonnementhouder daarvoor een meerprijs bovenop de prijs die de abonnementhouder voor het lidmaatschap betaalt. De meerprijs wordt door City Carwash Oirschot in de wasstraat aan de abonnementhouder kenbaar gemaakt.
2.6 Abonnementhouder heeft geen recht op een vergoeding wanneer de wasstraat in storing of in onderhoud is.

Opzeggen
3.1 Het lidmaatschap is na de eerste 183 dagen (half jaar) opzegbaar. Voor opzegging dient een email gestuurd te worden naar info@citycarwashoirschot.nl met daarin de volgende verplichte gegevens:
– Naam van abonnementhouder
– Emailadres waarop het lidmaatschap staat geregistreerd – Kenteken dat hoort bij het lidmaatschap
De opzegging wordt definitief zodra akkoord gegeven is door City Carwash Oirschot.
3.2 Voor het opzeggen van het abonnement geldt een opzegtermijn van een maand. De minimale duur van het abonnement is 183 dagen (half jaar).

Kortingscodes
4.1. Bij het aangaan van een lidmaatschap bestaat de mogelijkheid om een kortingscode in te voeren. Deze kortingscode dient ingevoerd te worden voordat de betaling wordt voldaan en is niet met terugwerkende kracht te gebruiken.
4.2 Het is niet mogelijk om meer dan één korting of kortingscode te gebruiken.

Gebruik
5.1 Een lidmaatschap is gekoppeld aan één kenteken, dit betekent dat alleen met dit geregistreerde kenteken gebruik gemaakt kan worden van het abonnement. Bij aankomst bij de wasstraat wordt het kenteken direct herkend door de kassa en kan gebruik worden gemaakt van het abonnement.
5.2 Aan de kassa bij de wasstraat bestaat de mogelijkheid om een bijbetaling te doen voor een uitgebreider programma.

Wijzigingen
6.1 City Carwash Oirschot behoudt zich het recht voor prijzen en abonnementen te wijzigen. De eventuele wijziging zal
altijd per email, voorafgaand aan de ingangsdatum, aan abonnementhouder kenbaar worden gemaakt.

Her-activeren
7.1 Na opzegging van een lidmaatschap loopt abonnementhouder het risico dat het abonnement bij her activering van het lidmaatschap niet meer beschikbaar is of een andere prijs heeft.

Algemeen
8.1 De minimale leeftijd voor een lidmaatschap is 18 jaar.
8.2 Voor aanvullende informatie over een lidmaatschap of de service van City Carwash Oirschot, kunnen de veelgestelde vragen op de website
www.citycarwashoirschot.nl bekeken worden of contact opgenomen worden via info@citycarwashoirschot.nl.
8.3 City Carwash Oirschot behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Communicatie
9.1 Kennisgeving en wijzigingen aangaande het abonnement geschieden uitsluitend in elektronische vorm, via email naar het emailadres zoals opgegeven bij registratie.

Uitzonderingen op het lidmaatschap
10.1 Voor taxi's en andere commerciële kenteken gebonden auto’s zijn geen abonnementen beschikbaar.
10.2 Bedrijfsauto’s met groene kentekenplaten en busjes (óók taxibusjes) zijn uitgesloten van abonnementen.
10.3 Het is niet toegestaan/mogelijk om twee keer op één dag met hetzelfde kenteken te wassen, dit geldt ook voor een overwassing.

crossmenu